Emisii electromagnetice

Ghidul și declarația producătorului privind emisiile
electromagnetice

NIOX VERO® este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Utilizatorul NIOX VERO ar trebui să se asigure că aparatul este utilizat într-un astfel de mediu.

Test de emisie RF                 Conformitate

Emisii RF                                Grupa 1
CISPR 11

Emisii RF                                Clasa A
CISPR 11

Emisiile armonice                   Clasa D
IEC 61000-3-2

Fluctuații de tensiune /           Conform
emisii de licărire                  
IEC 61000-3-3

Mediul electromagnetic – Norme

NIOX VERO utilizează energia RF numai pentru funcția sa internă. Prin urmare, emisiile sale RF sunt foarte mici și nu sunt susceptibile de a provoca interferențe în echipamentele electronice din apropiere.

NIOX VERO este adecvat pentru utilizare în toate unitățile altele decât cele domestice, putand fi utilizat și în locuințe personale și în cele direct conectate la rețeaua publică de alimentare de joasă tensiune care alimentează clădirile de locuințe, cu respectarea următorului avertisment:

Avertisment: Acest echipament / sistem este destinat utilizării numai de către profesioniștii din domeniul sănătății. Acest echipament / sistem poate provoca interferențe radio de aceea pot fi necesare măsuri de atenuare, cum ar fi reorientarea sau mutarea NIOX VERO sau ecranarea locației.